Liberalizm gospodarczy

 

Jak wygląda perfekcyjne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się poprawnie. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Właściwie każdy posiada tyle, że nie zazdrości innym. W idealnym kraju nie posiada ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednak możliwe? Czy gdyby de fakto udałoby się zdobyć taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy jednak państwo liberalne jest najlepszym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system niewątpliwie miałby swoje plusy. Większa swoboda funkcjonowania. Całkowity brak kontroli ze strony państwa. Niemniej jednak zostały aby i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. Jeżeli już każdy mógłby robić to, co preferuje i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu wyborów finansowych mógłby doprowadzać do finansowego krachu pełne państwo. Liberalizm to świetny nurt poglądów politycznych jednakże nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia sprawdzeniu. Do upadku moralności także. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one uzależnione, i od mojej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Sprawdź: http://www.liberalizm.eu/

Say Something