Spuszczel i korniki

Firmy, które zajmują się transportem międzynarodowym, muszą liczyć się nie tylko i wyłącznie z tymi wytycznymi, które zmusza na nich organizacja transportu w kraju, niemniej jednak i wymaganiami, jakie w związku z tym stawiają określone państwa. W wielu z nich na przykład niezbędna jest fumigacja palet. Na czym to polega i czemu służy? To nic innego jak specjalistyczny zabieg, którego zadaniem jest zabezpieczenie palet i zlikwidowanie żerujących w nich szkodników.

Jest to konieczne, aby robaki te nie były przenoszone do innych krajów. Na wielu przejściach granicznych wymaga się tego, by kierowca, który wiezie transport, okazał się zaświadczeniem, że palety, które znajdują się na jego samochodzie, takiemu zabiegowi były poddane. Inaczej może mieć kłopot z przekroczeniem granicy, a nikt na frazę raczej nie uwierzy mu, że w jego paletach nie siedzą żadne szkodniki drewna. Zresztą on sam nie może posiadać takiej pewności. Dlatego firmy transportowe w znaczącej liczbie przypadków zamawiają usługi powiązane z fumigacją albo kupują takie palety, które już były jej poddane. Wtedy mają z głowy zwalczanie korników i innych robaków. Oczywiście takie palety mogą kosztować dodatkowo, bo i fumigacja jest zabiegiem, za który trzeba płacić. Wykonują ja specjalistyczne firmy, które muszą zadysponować konkretny sprzęt, ludzi i środki. To kosztuje. Dlatego i oczyszczone z insektów palety w każdej chwili kosztują w dodatku. Jednak jeśli przychodzi zorganizować fumigację na własną rękę, także może to być fatyga i także będzie kosztować. Dlatego na jedno wychodzi, czy kupi się palety po fumigacji, czy zorganizuje się ją własną pracą.
Więcej: szkodniki drewna.

Say Something