Podział majątku wspólnego – usługi kancelarii prawnej

Jeśli potrzebujemy pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z rozwodem czy też podziałem majątku wspólnego, to z całą pewnością warto odezwać się do kancelarii, która ma na koncie sporo z sukcesem przeprowadzonych spraw tego rodzaju. Warto dodać o tym, że podział majątku to sprawa wymagająca w głównej mierze zgromadzenia odpowiednich dokumentów a także sporządzenia i przesłania wniosku o podział majątku.
Co warto mieć świadomość tego na temat sprawy o podział majątku?
Na początku należy wyjaśnić, że ustawowo wspólność materialna powstaje między małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa, jeżeli już uprzednio nie podpisywali intercyzy.

Natomiast z mocy prawa wspólność materialna przestaje obowiązywać po rozpadzie małżeństwa. W tak zaistniałej okoliczności przychodzi moment na to, aby majątek wspólny został podzielony pośród małżonków. Warto być świadomym o tym, że kancelaria adwokacka kielce podział majątku specjalizuje się prowadzeniu spraw związanych z podziałem majątku wspólnego współmałżonków, są to zarówno sprawy rozwiązywane w sposób polubowny pozasądowy jak również przed sądem. Warto wspomnieć o tym, że takie sprawy rozstrzygane są przed sądem rejonowym, a więc niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do takiego sądu. Co więcej, podział majątku prawnik kielce przygotuje też konieczne pisma a także dokumentację wymaganą przepisami prawa związanymi z prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego współmałżonków. Co więcej przygotuje również wniosek o powołanie biegłego, który oszacuje wartość ruchomości i nieruchomości majątku wspólnego.

Sprawdź również informacje na stronie: prawnik kielce podział majątku.

Say Something