Dzielny pacjent, zabawki

Dzieci często boją się wizyty u lekarza, a zwłaszcza u stomatologa, dlatego tak istotne jest, ażeby zachęcić je do owej wizyty. Jeżeli już dziecko dobrze zachowuje się na wizycie, to przyznawana jest mu odznaka dzielnego pacjenta. Dzielny Pacjent to takie wyróżnienie dla dziecka, które było grzeczne na wizycie i które współpracowało z lekarzem, bądź z pielęgniarką.

W znaczącej liczbie przypadków tak naprawdę odznakę taką dostaje właściwie każde dziecko, ale dzieciom mówi się, że są one w ten sposób wyróżnione i dlatego też maluchy wówczas bardzo chętnie przychodzą do lekarza i bez strachu poddają się badaniom. Odznaka dla dzielnego pacjenta to dla dziecka swego rodzaju wyróżnienie, dlatego że czuje się ono nie gorzej. Dbając o na fakt, że zostało pochwalone, wiemy bowiem, że pochwały działają znacznie bardziej motywująco, niż nagany i dlatego właśnie taka forma chwalenia jest w tym przypadku bardzo efektywna. Dzielny pacjent nagrody mogą być tak realnie różnorakie i tutaj wszystko zależy głównie od tego, co zostanie wymyślone w danym gabinecie. W jednym przypadku są to na przykład baloniki, w innym są to oznaki, które można przypiąć. Jeszcze inne gabinety wystawiają dzieciom dyplomy, dają zabawki, słodycze bądź inne gadżety. W każdym przypadku ma to na celu zachęcenie dziecka do ponownej wizyty w danym miejscu. W wielu przypadkach obserwujemy, że pochwalone dziecko jest zdecydowanie bardziej skłonne wrócić do lekarza, nawet do stomatologa i nie boi się tak samo, jak za pierwszym razem. Takie nagrody są więc perfekcyjnym sposobem na motywowanie dziecka.
Dodatkowe informacje: dzielny pacjent zabawki.

Say Something