Gdzie składować substancje łatwopalne i niebezpieczne

Odpady i substancje chemiczne muszą być składowane w specjalny sposób, by nie skaziły środowiska naturalnego i nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Powinno się z nimi postępować w dany sposób, bo mogą wywołać ekologiczną katastrofę jeżeli już wyleją się albo wysypią. Magazyn chemiczny to miejsce, które jest w odpowiedni sposób zabezpieczone i służy do przechowywania materiałów niebezpiecznych chemicznego pochodzenia.

Wszystkie substancje, które się w nim znajdują są zabezpieczone w specjalnych pojemnikach. Te z kolei są opisane i oznakowane tak, by nikt nie otworzył ich przypadkowo. Skład materiałów niebezpiecznych to miejsce, do którego nie można wchodzić bez zezwolenia. Materiały, które są w nim składowane znajdują się w zamkniętych pojemnikach, ażeby nikt nie był w stanie ich otworzyć. Magazyny składujące odpady i niebezpieczne substancje zwykle oddalone są od tradycyjnych zabudowań. Najczęściej znajdują się na przedmieściach, teren zaś jest monitorowany i ogrodzony. Do samego obiektu można zdobyć się tylko z przepustką. Pojemniki z substancjami niebezpiecznymi są oznakowane przy pomocy piktogramów. To klasyfikacja zunifikowana, czyli obowiązuje we wszystkich krajach. Substancje niebezpieczne dzielą się na trzy rodzaje. Pierwsze z nich to substancje łatwopalne i takie, które mogą wybuchnąć. W tej grupie są także materiały powodujące korozję metali. Drugie stanowią zagrożenie dla życia, np. działają drażniąco na oczy. Trzecia grupa stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, głównie wody a także powietrza.

Zobacz: magazyn chemiczny.

Say Something