Audyt DDD biologa

Każda firma musi spełnić inne wymagania, aby mogła funkcjonować na rynku. Są firmy które muszą posiadać koncesję lub różnorakie pozwolenia, niemniej jednak są też takie, wobec których umotywowane staje się potrzeba utworzenia specjalnych audytów. W sytuacji firm produkcyjnych z sektora spożywczego standardowy jest audyt DDD, czyli audyt biologa terenowego.

Taki audyt jest sprawdzeniem stanu otoczenia firmy i ma za zadanie określenie stopnia bezpieczeństwa otoczenia, w jakim ta firma funkcjonuje. W sytuacji produkcji żywności w szczególności ważne jest, aby otoczeniu firmy nie zagrażały różnego rodzaju szkodniki, bo mogą one wpłynąć nie tylko na jakość pracy i kulturę działania, niemniej jednak także na bezpieczeństwo wyrobów, które w takim przedsiębiorstwie powstają. Z tego też względu biolog terenowy musi się przyjrzeć sąsiedztwie firmy i zdecydować, czy jest ona bezpieczna, czy także coś jej zagraża i w związku z tym konieczne byłoby wykonanie konkretnych działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa. Badania biologa terenowego nie są ani długie, ani też zbytnio kosztowne, niebezpieczne czy problematyczne. W trakcie audytu firma może normalnie funkcjonować, jednakże biolog para się własnymi zadaniami. W jego ocenie pojawią się różne wskazania dla firmy i zwłaszcza ważne jest, by przedsiębiorstwo się do nich stosowało. Nie są to jedynie puste zalecenia, niemniej jednak wskazówki podyktowane głównie doświadczeniem w innych placówkach, więc na 100 procent pomogą one w ogromnym stopniu w działaniu i przełożą się na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla późniejszych klientów firmy.

Zobacz więcej: https://www.biologterenowy.com.pl

Say Something