Urządzenia przeznaczone do dejonizacji wody

 

Przywykliśmy sądzić, że w surowej wodzie ulokowane są głównie bakterie , a dodatkowo atomy tlenu i wodory. Niestety nie jest to prawdą. W wodzie odnaleźć możemy jeszcze inne, nierozpuszczalne składniki, tj. przykładowo. atomy krzemu czy też sodę. Woda, która posiada zbyt dużo nierozpuszczalnych związków, nie jest ani znakomita, ani zdrowa, a dejonizacja jest procesem, który ją uzdatnia. Dokładniej mówiąc, usuwa te związki, które nie są się w stanie rozpuścić w wodzie.

Proces ten polega w pierwszej kolejności na przepuszczeniu wody przez kationy żywicy, co usuwa jony dodatnie, a następnie przez żywicę anionową, która usunie ujemne jony. Dysze jonizujące przez stale dbają o to, żeby stopień usuwania jonów był usprawiedliwiony, a w efekcie uzyskujemy wodę o całkowicie innych parametrach. Jeżeli już do całego procesu zastosujemy dobrej jakości sprzęt, to proces usuwania nadmiaru jonów będzie przeprowadzony szybko i sprawnie, a jakość wody, jaką uzyskamy, będzie na realnie zadowalającym poziomie. Najważniejsza w całkowitym procesie jest dysza jonizująca, to od jej funkcjonowania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Jeśli ustawiona jest odpowiednio, to wszystkie, zbędne jony zostają zniszczone w bardzo krótkim czasie, co daje możliwość na jednocześnie szybkie użytkowanie takiej oczyszczonej wody. Cały proces jest bezpieczny, ponieważ dejonizacja niszczy w wodzie wyłącznie to, co dla danego zastosowania jest nieistotne. W rezultacie po przejściu przez wszystkie naczynia nasza woda jest bardzo czysta, miękka i nadaje się do przemysłu spożywczego lub medycznego.

Zobacz: dejonizacja.

Say Something