Uprawnienia budowlane

Nieustannie dużą popularnością cieszy się praca w budownictwie. Z całą pewnością jest to praca, która daje bardzo duże sposobów, dlatego jest bardzo dużo chętnych. Pamiętajmy natomiast o tym, że naszą atrakcyjność na rynku pracy, jak także awans w biznesie budowlanej, mogą nam zapewnić uprawnienia budowlane.

Powinno się jednakże spełnić kilka warunków, by przystąpić do egzaminu, który daje możliwość uzyskanie certyfikatu uprawniającego do samodzielnego wykonywania prac technicznych w budownictwie.
W jaki sposób można zdobyć uprawnienia w branży budowlanej?
Aby uzyskać uprawnienia budowlane, które wydawane są przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci wyborów administracyjnej, czyli certyfikatu, który uprawnia do wykonywania poświęcając własny czas prac technicznych w budownictwie, które mogą być związane z projektowaniem albo też prowadzeniem robót budowniczych, powinno się spełnić kilka kluczowych wymagań. Te wymogi ustalone są w przepisach prawa budowlanego, a dotyczą tytułu naukowego kierunkowego lub pokrewnego, jak także odbycia praktyki w biznesie budowlanej, w zakresie przygotowywania projektów budowlanych, jak również pracy przy robotach budowlanych, w zależności od wybranej specjalności. Powinniśmy być świadomym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa główne rodzaje, a mianowicie projektowanie oraz prowadzenie robót budowlanych. W obrębie tych dwóch rodzajów odróżnia się specjalności, tj. konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna, instalacyjna, inżynieryjna, na którą składa się w głównej mierze specjalność mostowa.

Źródło: uprawnienia budowlane.

Say Something