Remont i modernizacja maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy lub też poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Oznacza to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co trzeba wiedzieć?
Na samym początku powinno się zaznaczyć, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Znaczy to, że mogą być używane wyłącznie w przypadku, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Powinno się także dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania decyzji o możliwości eksploatacji niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to w głównej mierze: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, aby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej wyborów, konieczne są dokumenty do kontroli urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, aby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu należy zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Zobacz: Odbiory UDT Nowy Tomyśl.

Say Something