Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Jeżeli pragniemy podwyższyć własną atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia oraz kursy, między innymi takie jak egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Należy natomiast pamiętać, że oczywiście nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w prawie budowlanym.
Uprawnienia w branży budowlanej – jak zdobyć?
Głównie powinno się podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednak w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz ujmując dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, średniego albo wyższego, jak również należycie długiego stażu w branży budowlanej, na przykład w biurze projektowym albo na placu budowy. Jedynie osoby, które spełniają powyższe wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a zatem zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. Pierwszy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść tylko osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w biznesie budowlanej można dostać w obrębie określonej specjalności, np instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej albo telekomunikacyjnej.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Say Something